01 februar 2011

Na vrvici (2)

ON A STRING (2)

Danes: okrogle kar tako.
/ Today: round ones, just so.


mravljica