10 maj 2015

Sončen majski dan

Ista lokacija, znane rastline, ampak oko vedno znova ne more, da ne bi opazilo, in prst vedno znova ne more, da ne bi škljocnil sprožilca ...Nataša