30 junij 2009

Mala črna...


... je obvezen kos vsake garderobe, vsaj tako pravijo.

Obleka? Za mene mogoče v katerem drugem življenju. In če bodo kozmične sile naklonjene, morda celo v tistem z vrtom in vrtnarjem :)

Verižica? Se absolutno strinjam. Pa še kakšno bom naredila. Glede na prvi stavek je lahko tudi za darilo, s katerim res že zelo težko zgrešiš.

SMALL BLACK ONE...

... is a must-have of every wardrobe, so they say.

A dress? For me, perhaps in some other life. And if the cosmic forces are merciful, maybe even in the one with the garden and the gardener :)

A necklace? I absolutely agree. And I'll make some more of these. Considering the first sentence, they can also be given away as presents with which you simply can't miss.


mravljica

29 junij 2009

Bela in rdeča


Toliko, da malo pokažem moje kvačkane "kačice"...

Včasih sem pred televizijo in med vožnjo pletla, zdaj kvačkam perlice. Ko človek dobro "zakapira" sistem, je opravilo prav pomirjujoče.

Tokrat rdeča verižica in nekoliko tanjša zapestnica, pa še ena bela, malo daljša "kravatka" - brez zapirala.WHITE AND RED

Just to show you some of my crocheted "snakies"...

Before, I used to knit while watching TV or travelling in the car. Now I crochet beads. Once you get the hang of it, it can be quite soothing.

Today a red necklace and a bit thinner bracelet, and a white - a little longer - "neck tie" - without a fastener.

mravljica

26 junij 2009

Ne bi moglo biti lažje


Perlice, kristalčki in kamenčki. Memory žica. Malo poskušanja in kombiniranja. Nekaj domišljije in nekaj potrpežljivosti. Hiter rezultat, dober učinek.

Te so mi ostale potem, ko smo jih nekaj izbrale za darilca za naše letošnje učiteljice.
COULDN'T BE EASIER

Beads, crystals and pebbles. Memory wire. A little trying and combining. Some imagination and some patience. A quick result, a good effect.

I was left with these after we chose some for presents for our this year's teachers.

mravljica

25 junij 2009

Kam je šel?Moj mesec, moj junij?

Bi pričakovali, da bom zagnano nizala objavo za objavo in se važila z vsem po vrsti, pa nič.

Vzrok št. 1: Delo. Je pač tako.

Vzrok št. 2: Narava izdelkov, ki pa sem jih vseeno uspela narediti. Scrapbook albumi. Natančneje dva. Prvi za mravljinčkove starše ob obletnici poroke - z družinskimi fotkami v glavni vlogi. Drugi za razredničarko od moje mlajše mravljičice, ki se po dveh letih poslavlja od svojih sončkov in ki je res bila učiteljica, ki si jo vsak starš želi za svojega prvčka. Z zbranimi fotkami vseh sošolcev, risbicami in posvetili. Mi je rekla, da je to najlepše darilo, kar ga je kadarkoli dobila. Iz osebnih razlogov objavljam samo naslovnico.

Za ostale učiteljice sta deklici izbrali zapestnice iz memory žice (iz zaloge, ki je nastala kar tako, mimogrede), priložile pa smo tudi šopke sivke. Popoln zadetek!

Vzrok št. 3: Kvačkane verižice tudi zahtevajo svoj čas, tako da sicer izdelek nastaja, ampak kar ni vsak dan česa novega za pokazat.

Tolažim se s tem, da se bliža dopust...


WHERE HAS IT GONE?

My month, my June?

One would expect that I was going to zealously write posts one after another, showing off with all possible things, but no.

Reason No. 1: Work. That's the way it is.

Reason No. 2: The nature of the things I managed to do anyway. Scrapbook albums. Two, to be exact. The first one for my hubby's parents for their wedding anniversary - with family photos in the main role. The second one for my younger daughter's teacher who is leaving her little sunshines after two years and who really was a teacher that every parent wants for their first-graders. With collected photos, drawings and sentiments. She said to me that this was the most beautiful present she has ever got. I'm only showing the front page - for my personal reasons.

For all other teacher, the girls chose memory wire bracelets from my stash (that I've made just so, by the way) and we added small lavender bundles. A total hit!

Reason No. 3: Crocheted necklaces take time. So they are constantly growing, but not really a very interesting issue for daily posts.

My consolation: the holidays are approaching...

mravljica

13 junij 2009

Dvajset


Dvajset let sva že skupaj. Moj dragi Mravljinček in jaz. V tem času sva "pridelala" dva faksa in dve zlati deklici. V tem času sva zamenjala tri stanovanja, tri avtomobile in eno službo. In ves čas se imava fajn. In po vsem tem času se še vedno skupaj smejeva in drživa za roke.

Velike besede niso potrebne...

TWENTY

We've been together for twenty years now. My dear hubby and me. In these years, we "made" two university diplomas and two sweet girls. In these years, we changed three apartments, three cars and one job. And all this time, we've been having great time. And after all this time, we still laugh together and hold hands.

Big words are not necessary...


mravljica

07 junij 2009

Pipi in Melkijad

Mali in veliki pujs


Pipi je hotel vedeti, kaj je to pacientka.

"Melkijad, pokaži mi, kaj je pacientka."

"Nič lažjega," je odvrnil Melkijad. "Pojdi z mano."


Odpravila sta se na pot in prišla do moje hiše.

"A si ti pacientka?" je vprašal Pipi.
"Ja, tako pravijo," sem rekla.

"Zakaj pa?"

"Zato."


"In zato."


"Aha," je rekel Pipi (stoječ na Italiji).
Melkijad je modro molčal (stoječ na Španiji).


In odpujsala sta domov.Obvestilo:
Pri ustvarjanju te zgodbe ni bil poškodovan noben pujs.
Avtor slovenskih likov je Jurij Souček.
mravljica je bila pozvana, naj v zgodovinskih zapisih preveri, če nima v rodbini (tja nekje do Kolumba) kakšnih kitajskih prednikov...PIGGELDY AND FREDERICK
- LITTLE AND BIG PIG


Piggeldy wanted to know what a certifiable person is.

"Frederick, show me someone who is certifiable."

"Nothing's easier," replied Frederick. "Come with me."


They set out on a journey and arrived at my house.

"Are you certifiable?" asked Piggledy.
"Yes, so they say," I said.

"Why?"

"That's why."


"And this."


"I see," said Pipi (standing on Italy).
Frederick said nothing (standing on Spain).


And they went back home.Note:
No pigs were harmed during creation if this story.
The authors of the original characters are Elke and Dieter Loewe.
little ant was asked to verify in the historical notes as to whether she has in her family (somewhere back to the times of Columbus) any Chinese ancestors...
mravljica

04 junij 2009

Ko si majcenIme: Iiiiiikajetoapuuuujsek
Priimek: Padejnopatajeparespacientka
Datum roj... nastanka: 30.5.2009
Kraj roj... nastanka: nekje v bližini Movraža, Smokvice in Rakitovca...
Ma... stvariteljica: mravljica72
Novi lastnik: Dvorni gospodar S.

Velikost: se vidi na fotkah
Teža: čist mal
Čas nastajanja: preden našteješ pet jedi iz svinjine
Po kitajskem horoskopu: svinja
Hobiji: biti lupkan
Življenjski moto: če si tako majhen, se te za šunko ne splača dat

- - -
A če bi znala manjše tudi naredit? A moram odgovorit ali naj jih potem kar pokažem ;)


WHEN YOU'RE TINY

Name: Iiiiiiwhatsthisitsapiiiiglet
Family name: Ohcomeonshesreallycertifiable
Date of bir... creation: 30th May 2009
Place of bir... creation: somewhere near Movraž, Smokvica and Rakitovec...
Mot... creator: mravljica72
New owner: landlord S.

Size: see the photos
Weight: a teeny weeny little
Time of making: before you can think of five dishes involving pork
Chinese star sign: pig
Hobbies: being cute
Life motto: if you're that small they won't bother to give you away for ham

- -
Could I make smaller too? Do I need to answer or should I just show them when they're done ;)

mravljica