29 marec 2011

Inchie swap

Palčki-malčki? - Zame vedno in povsod :)
Fimo? - Prav tako.
Pomladni motivi? - Absolutno ja.
/ Inchies? - For me always and everywhere :)
Fimo? - Just as well.
Spring theme? - Absolutely yes.


Torej je logično, da bom sodelovala v enem takem luškanem swapu, ki ga razpisuje Nena, ena krasna punca in hiperaktivka, za katero upam, da jo bom kmalu imela priložnost spoznati.
/ So it's pretty logical I'm going to take part in this cute swap organised by Nena, a great girl who is active in so many ways and whom I hope I'll have an opportunity to meet some day.

Rezultat njenega sodelovanja na enem takšnem swapu, ki jo je navdihnil in vzpodbudil, da se je organizacije lotila tudi ona:
/ This is the outcome of her participation in one of such swaps which inspired her and made her decide to organise one herself:


Vse informacije so zbrane tukaj. Če bi se še kdo pridružil. Čas za prijavo je do 31.3.2011.
/ All information can be found here. If anyone wants to join in. You have until 31st March to decide and apply.

No, papirje od čestitkanja sem pospravila, mize je bila dva dni prazna, zdaj bi pa že bil spet čas za fimo, ne?
/ So, I put away all the papers and other cardmaking stuff, the table was empty for two days, and now it would be time for fimo, right?

mravljica