10 avgust 2013

Voščilnice iz zalog

CARDS FROM STOCKS


Najverjetneje se sploh ne bi lotevala čestitkanja, če ne bi v Kotiček prispelo pismo iz Razigrane dežele s prošnjo, če bi bila pripravljena donirati kakšno voščilnico za dober namen.
I probably wouldn't be making cards in the last few days if I hadn't received a letter of request for a donation - for a good cause.

Pa sem malo pobrskala po zalogah in našla nekaj še neporabljenih voščilnic ...
So I went through my stocks and found a few unused cards ...


... in kar nekaj predpripravljenih osnov in pobarvanih odtiskov. Sestavljanje je šlo presenetljivo hitro.
... and quite a few pre-made bases and coloured-in stamped images. The assembling went surprisingly fast.


Punčke 1 - Sarah Kay
Dolls 1 - Sarah Kay

Punčke 2 - Tilda (Magnolia)
Dolls 2 - Tilda (Magnolia)

Punčke 3 - Penny Black
Dolls 3 - Penny Black

Ježki - Penny Black
Hedgehogs - Penny Black

Ježki in druge zverinice - Penny Black
Hedgehogs and other critters - Penny Black

Mačke in miši - Penny Black
Cats and mice - Penny Black

Mačke in ptiči - Penny Black
Cats and birds - Penny Black

Zajec (Penny Black) in še ena kar tako
A Penny Black bunny and another one just so

Nekaj jih ostane doma, za rojstne dneve sošolk, ostale pa bodo kmalu šle na pot ...
Some of them will be kept for school buddies' birthdays, and the rest will be on their way soon ...

Nataša