17 avgust 2013

Za poroko

FOR A WEDDING


Škatlica s stranico 10 cm in pokrovom.
A 10 cm box with a lid.


Na zunanjih ploskvah stranic so reliefni papirčki,
The outer surfaces of the sides are covered with embossed papers,


na notranjih pa barvni.
and the inner surfaces with colourful ones.


Najbolj notranje so samo rahlo okrašene, da je ostal prostor za posvetilo in podpise.
The innermost ones are just slightly decorated, with enough space for the text and signatures.


Priložila sem še naštancane rožice za "posip" - po želji.
I added a few punched out flowers for "sprinkling".


Recimo takole:
Like this:


Druga škatla je večja - 42 x 24 x 12cm - in pokvadratkana.
The other box is larger - 42 x 24 x 12cm - and covered with inchies.


Zaradi točno določenih mer sem tokrat namesto lepljenja kvadratkov na leseno škatlo najprej naredila osnovo iz trdega kartona, jo oblekla v papir in na papir nalepila posamične ploskve iz kvadratkov.
The measurements were precisely set, so instead of adhering paper squares to a wooden box, I made a base from stiff cardboard, covered it in paper and added individual inchie-decorated sheets.


Dodati sem morala še nekaj "čipkastih" robov
I had to add some "lace" borders


in jo prevezati z belim trakcem.
and some white ribbon.


Na prvi pogled je fajn, ampak čisto popolnoma zadovoljna pa nisem bila. Drugačni materiali so zahtevali drugačne postopke, pa še obnašali so se malo bolj po svoje in ne tako, kot sem hotela jaz. Ampak na srečo je kvadratkov, ki so mi v tej kombinaciji prav zares všeč, ostalo dovolj. Tako da bom zelo verjetno prav kmalu naredila še eno leseno. Kaprice pač...

At the first sight, it looks fine, but I wasn't entirely one hundred percent happy with it. Different materials demanded different procedures and they seemed to have a mind of their own. But luckily, there are plenty inchies left, and as I really like them in this combination, it is very likely that I will make another one, a wooden one, quite soon. That's just the way I am...
Nataša