12 september 2013

Moji mali mavrični

MY LITTLE RAINBOW GUYS


Prva stvar, za katero sem porabila namešano mavrico, so bili moji standardni prinašalci sreče.
The first thing I made from the rainbow colours were my standard good-luck piglets.

Najprej sem vse barve razvaljala in si pripravila enako velike ploščice.
First, I rolled all the colours and prepared little portions of the same size.


Nato sem naredila kroglice za telesa ...
Then I made bodies ...


za nogice ...
and legs ...


in za ušeska, rilčke in repke.
and ears, snouts and tails.


Ko so bili gotovi, so se najprej postavili v resno vojaško formacijo ...
When they were finished they first made a serious military formation ...nato v razigrano konga kačo ...
then a playful conga line ...


na koncu pa so se še malo pomešali in poklepetali :)
and then they mingled and talked a little :)


Ko so se spravili počivat, so moji hišni kritiki ugotovili, da jih je na rumenem delu mavrice manj kot drugje.
When they went to take a rest, my in-house critics found that there are less of them in the yellow part of the rainbow than elsewhere.Zato sem si namešala še dva odtenka (na vsaki strani rumene enega) in iz vsakega naredila še tri prašičke. Zdaj jih je 99.
So I mixed two more shades (one on each side of yellow) and used them to make six more piglets. There's 99 of them now.Nataša