03 februar 2011

Na vrvici (4)

ON A STRING (4)

Danes: ne tako zelo pravokotni.
/ Today: not so very rectangular ones.


mravljica